Privacybeleid

Privacyverklaring Westlandkapper

25 mei 2018

Je privacy is voor https://www.westlandkapper van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Westlandkapper allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met https://www.westlandkapper.nl of via info@westlandkapper.nl.

 

AFHANDELEN AFSPRAAK

Wanneer je bij ons een afspraak inplant, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij zullen je persoonsgegevens met name gebruiken voor de afspraak en in geval van calamiteiten.
Westlandkapper verwerkt binnen jouw klantenkaart je naw-gegevens, telefoonnummer, adres, eventueel het e-mailadres en geslacht. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot een jaar nadat je bestelling is afgerond.

 

ANDERE PARTIJEN

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet.

 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

COOKIES

Westlandkapper.nl maakt minimaal gebruik van cookies. Het enige wat wij kunnen zien hoeveel mensen er doorklikken via Facebook en/of Instagram. Ook hoeveel bezoekers wij per dag hebben op de site. Hier kunnen we niet zien wie de persoon is. Dit is om te zien of de actie die wij uitvoeren op social media nuttig is.

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je hiervoor een verzoek indienen via info@westlandkapper.nl. Wij zullen het verzoek voor inzage van je gegevens verwerken en deze gegevens binnen vijf werkdagen verschaffen.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het (laten) corrigeren van fouten
• het (laten) verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Westlandkapper
Postadres: Schepen 75
2671 HN NAALDWIJK
Info@westlandkapper.nl
Tel: 06-14421148